Het nieuwe eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten en de verklaring LMRP voor afgezeefde stenen

23.08.2018

Op 8 mei 2018 werd het nieuwe eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Één van de grote veranderingen in dit nieuwe eenheidsreglement is het onderscheid tussen Laag Milieu Risico Profiel (LMRP) en Hoog Milieu Risico Profiel (HMRP) puin dat vanaf 24 augustus 2018 bij de breker gemaakt zal moeten worden.

Volgende afvalstromen kunnen door de breker als LMRP aanvaard worden:

  • puin afkomstig van sorteerinrichtingen waarvan kan aangetoond worden dat het voldoet aan het kwaliteitsborgingsysteem;

  • puin afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen of afkomstig van infrastructuurwerken aangeleverd met een verwerkingstoelating van een erkende sloopbeheerorganisatie;

  • puin van productieafval (betonindustrie, baksteenindustrie, …) dat technisch niet voldoet en waarvoor er een overeenkomst is tussen de producent van het productieafval en de breker;

  • stenen bekomen na afzeving van bodemmaterialen die in aanmerking komen voor gebruik als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product (code XY1) met een verklaring van een erkende bodembeheerorganisatie of een erkende TOP/CGR, een erkende sloopbeheerorganisatie of een erkende bodemsaneringsdeskundige of erkende inrichting voor de opslag en behandeling van bagger- en ruimingsspecie;

  • puin van niet-verontreinigde natuursteenbewerking zoals bv kasseistenen, arduinstenen, boordstenen, zerken e.d. waarbij er een overeenkomst is tussen de eigenaar van het niet-verontreinigd natuursteen en de breker;

  • gewassen/gereinigd puin afkomstig van een vergunde inrichting voor de reiniging van afvalstoffen met kwaliteitsborgingsysteem met externe certificatie.

Puin dat niet voldoet aan de hierboven opgesomde punten zal als HMRP verwerkt moeten worden.

Grondwijzer heeft zich geëngageerd om vanaf 24 augustus 2018 de verklaring LMRP-puin af te leveren zodat afgezeefde stenen uit grond die in aanmerking komt als bouwkundig bodemgebruik / vormvast product en waarvoor er geen aanwijzingen zijn dat er asbesthoudende materialen of storende stoffen in aanwezig zijn, kunnen aangeboden worden als LMRP puin bij de breker. Voor het afleveren van een Verklaring LMRP puin zal per aanvraag €50 (excl. BTW) aangerekend worden.

Grondwijzer legt momenteel de laatste hand aan een volledig vernieuwde online applicatie waarin de Verklaring LMRP puin ook digitaal aangevraagd zal kunnen worden. In afwachting van de lancering van onze vernieuwde applicatie zal een manueel aanvraagformulier ter beschikking gesteld worden op de website.

Meer info:

Het nieuwe eenheidsreglement kan u hier terugvinden.

Het aanvraagformulier kan u hier terugvinden.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet ons te contacteren!

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht