Gewijzigd kwaliteitsreglement voor TOP's en CGR's

23.12.2014

Op 8 december publiceerde OVAM het nieuwe kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning en de certificatie van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem. 

Dit nieuwe kwaliteitsreglement werd opgesteld in nauw overleg met de sector en de erkende bodembeheerorganisaties.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- het begrip ‘certificaat’ werd expliciet opgenomen in het kwaliteitsreglement van OVAM. Het kwaliteitsreglement voor gecertificeerde TOP’s van Grondwijzer vzw komt hiermee te vervallen.

- De procedure bij vaststelling van inbreuken op het kwaliteitsreglement werd vastgelegd

Wie hierover vragen heeft, kan steeds contact opnemen met Grondwijzer vzw.

Kwaliteitsreglement v3.0

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht