Erkende laboratoria voor PFAS-analyses

03.02.2023

De OVAM ontving de eerste erkenningsaanvragen voor analyses op PFAS in bodem, grondwater en waterbodems en is nu de erkenningsbeslissingen aan het opmaken, dewelke in werking zullen treden vanaf 1 maart 2023.

Dit houdt in dat vanaf 1 maart 2023 alle PFAS in bodem en waterbodems (pakket B8) en PFAS in grondwater (pakket G2) door een erkend laboratorium moeten gebeuren. Analyses die na 1 maart 2023 worden uitgevoerd door een laboratorium die de vereiste erkenning niet heeft, zijn niet rechtsgeldig.

De laboratoria die erkend zijn voor de PFAS-analyses zullen vanaf 1 maart 2023 terug te vinden zijn op de OVAM-website.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht