De Virtuele Boring en de Delfstoffentoets: een mooie match

19.02.2019

De Virtuele Boring geeft je met één muisklik nuttige info voor het uitwerken van de Delfstoffentoets.

Met de komst van het nieuwe VLAREBO wordt de Delfstoffentoets geïntroduceerd.

De delfstoffentoets wordt vanaf 1 april 2019 een nieuw onderdeel van het technisch verslag en heeft als doel partijen uitgegraven bodem te identificeren die rechtstreeks (zonder voorbehandelingen) ingezet kunnen worden als alternatief voor primaire oppervlaktedelfstoffen. De delfstoffentoets legt geen verplichtingen op voor het uiteindelijke gebruik, maar dient louter om alle actoren er bewust van te maken dat te ongraven bodem soms toegepast kan worden in hoogwaardigere toepassingen.

De delfstoffentoets is verplicht voor projecten waarbij op een diepte van méér dan 2 m-mv, meer dan 2500 m³ ongeroerde bodem ontgraven zal worden.

De erkend bodemsaneringsdeskundige moet in het technisch verslag volgende gegevens in het technisch verslag bespreken:

  • geologische beschrijving van de voorkomende oppervlaktedelfstof;
  • overeenkomstige primaire oppervlaktedelfstof;
  • diepte en bereik van de voorkomende oppervlaktedelfstof;
  • volume voorkomende oppervlaktedelfstof binnen de uitgravingscontour.

De boorbeschrijvingen die uitgevoerd worden i.k.v. het technisch rapport moeten een juiste koppeling toelaten tussen de aangeboorde sedimenten en de beschreven lokale geologie.

Welke primaire oppervlaktedelfstoffen waar in Vlaanderen voorkomen, wordt afgeleid uit geologische tertiair- en quartairkaarten. Het Geologisch 3D lagenmodel Vlaanderen (G3D) bevat eenvoudig raadpleegbare informatie voor de belangrijkste sediment- en gesteentelagen. De gemodelleerde lagen, 38 in totaal, geven informatie over de ondiepe afzettingen en de verschillende zand- en kleilagen tot aan de top van de sokkelgesteenten.

Naast de online versie van de virtuele boring kan je sinds kort op het terrein, via een mobiele versie van deze eenvoudige tool, nagaan welk bodemtype er voorkomt en hoe de ondergrond vanuit geologische en hydrogeologische invalshoek is opgebouwd.

Meer info

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht