De toekomst van het grondverzet?

04.08.2014

Begin juni vond er een overleg plaats tussen OVAM en de bodembeheerorganisaties. Dit overleg kaderde in het lopende project inzake optimalisatie van het Vlaamse bodembeheer.

De aspecten van het grondverzet die de dag van vandaag vaak tot problemen of discussies leiden, kwamen hierbij aan bod. Restverontreiniging op gesaneerde terreinen en onverwacht hoge concentraties die worden aangetroffen in technische verslagen maken hier uiteraard deel van uit. De meest interessante pistes die naar voor kwamen, zullen de komende maanden verder worden uitgewerkt.

Het verlagen van de drempel van 250m³ om een technisch verslag op stellen, naar 100m³, was een andere opvallende suggestie die werd gedaan.

Tot slot werd afgesproken om de samenwerking met en tussen de  bodembeheerorganisaties in het kader van de handhaving verder uit te bouwen.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht