CMA MB 2022 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad + Ontwerp MB 2023 van kracht

20.01.2023

Het nieuwe Ontwerp CMA MB 2023 is van kracht gegaan op 15/01/2023.

Het compendium voor de monsterneming en analyse van afvalstoffen en bodem (CMA MB 2022) werd op 13/01/2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze versie van het CMA is retroactief in werking getreden op 1 september 2022. 

Er is ondertussen ook al een volgende versie van de CMA in adviesprocedure nl. CMA MB 2023. Deze treedt op 15 januari 2023 in werking.

Het nieuwe compendium CMA is te vinden op Compendium voor monsterneming en analyses van afvalstoffen en bodem (CMA) in de kolom ‘Ontwerp MB 2023’.

Aan de erkende labo’s wordt gevraagd om vanaf 15 januari 2023 de nieuwe versie (CMA ontwerp MB 2023) toe te passen (art. 34, §5 VLAREL).

De ondertekening en de officiële publicatie in het Staatsblad van CMA MB 2023 volgt later dit jaar. Er is een retroactieve werking voorzien.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht