Certificatie VBR Recycling

02.03.2020

Op 30/01/2020 werd door Grondwijzer vzw het certificaat als C-TOP uitgereikt aan VBR Recycling.

De site langs de Kieldrechtsebaan te Verrebroek - voorheen gekend als Alwabo Wegenbouw - wordt sinds 2017 uitgebaat onder de naam VBR Recycling. Dit recyclingproject werd mogelijk door een samenwerkingsakkoord tussen Hofman en Zoon bvba en APK Group. APK stelt in dit gezamenlijke project de infrastructuur en het materiaal ter beschikking en Hofman zorgt voor de exploitatie.

Onder Alwabo Wegenbouw werd de site enkel gebruikt voor de eigen wegenbouwactiviteiten. Door de nieuwe samenwerking kon echter een site opgestart worden waar ook externe firma´s terecht kunnen om materialen te komen storten en afhalen.

In een eerste fase heeft VBR Recycling zich vooral toegelegd op cementgebonden materialen, gekeurde gerecycleerde granulaten en grondverwerking. Voor de breekinstallatie doen ze beroep op een externe mobiele installatie.

In een verdere fase denkt men aan een uitbouw van de activiteiten met o.a.

     - een nieuwe betoncentrale waar klanten terecht kunnen voor het afhalen van o.a. zandcement en steenslagfundering

     - de verwerking van andere materialen: zo wordt momenteel bijvoorbeeld al snoeiafval binnengenomen en denkt men erover na om in de toekomst te starten met een sorteerlijn voor afval.

Koen Hofman – site verantwoordelijke – was vanaf de opstart vastbesloten om de site uit te bouwen tot een goed draaiende gecertificeerde tussentijdse opslagplaats. Het harde werk heeft uiteindelijk dan ook geresulteerd in een transparant registratiesysteem waarmee de tracering van bodemmaterialen gegarandeerd kan worden.

 

Foto boven/rechts (vlnr): Timothy Geerts (diensthoofd Grondwijzer) en Koen Hofman (site verantwoordelijke)

Foto onder/links (vlnr): Yella Daghuyt (administratie) en Koen Hofman (site verantwoordelijke)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht