Asbest in grond en puin

26.06.2015

Hoe asbesthoudende gronden het beste worden verwerkt, werd tot 2014 geval per geval bekeken. Bij lagere concentraties, als het asbest gebonden is aan andere stoffen of wanneer een selectieve scheiding haalbaar is, valt reiniging te verkiezen boven het storten of boven het voorafgaand immobiliseren van de vrije asbestvezels in een gietvorm van cement.

Maar over welke vormen en concentraties van asbest spreken we hier juist? De OVAM kaartte deze vragen aan bij de sector. Er kwam een voorstel voor een uniforme werkwijze tot stand: de ‘beslissingsboom asbesthoudende grond en puin’. De OVAM past deze methodiek toe voor haar nieuwe aanbestedingen sinds begin 2015. Binnen een jaar wordt deze methodiek geëvalueerd aan de hand van praktijkervaringen, samen met de sector en VITO.

Meer informatie vindt u hier terug.

De beslissingsboom is hier terug te vinden.

(bron: OVAM)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht