Aanlevering digitale gegevens

09.04.2019

OVAM vraagt ons om analyseresultaten in digitale vorm te verzamelen.

De StandaardProcedure Technisch Verslag legt in hoofdstuk 6.7 "Digitale rapportage" vast dat de erkende bodembeheerorganisatie digitale alfanumerieke gegevens van de ingediende rapporten kan opvragen.

Hoewel er momenteel nog geen xml-standaard voor technische verslagen werd uitgewerkt waarin de administratieve gegevens van het rapport, de analyseresultaten, de boorbeschrijvingen, de massabalans en de opmetingstabel gerapporteerd moeten worden, vraagt OVAM ons in afwachting al wel om de analyseresultaten in digitale vorm te verzamelen.

 

Wij vragen daarom sinds 1 april 2019 om samen met het technisch verslag eveneens de analyseresultaten in xml en Excel-formaat te uploaden bij het indienen van een nieuw dossier.

Meer informatie over de uitwisseling van digitale gegevens en een beschrijving van de technische specificaties voor de analyse-xml (ibd-formaat) kan teruggevonden worden op volgende webpagina van OVAM: https://www.ovam.be/Uitwisseling%20digitale%20gegevens

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht