13% van de Vlaamse huishoudens loost in een gracht of beek

11.01.2019

VRT Nieuws meldt vandaag dat 1 op de 8 Vlaamse huizen momenteel niet is aangesloten op de riolering en dus nog steeds loost in een gracht of beek. Let op: dit kan ook gevolgen hebben voor het grondverzet!

Op 1 april 2019 gaat het nieuwe VLAREBO (VLAREBO quinque) van start. Één van de grote wijzigingen hierin is de inkanteling van bagger- en ruimingsspecie waardoor vanaf 1 april de grondverzetregeling eveneens moet gevolgd worden voor deze stromen.

Concreet betekent dit dat bij een ruiming van meer dan 250m³ niet-verdachte waterbodem of bij een ruiming van verdachte waterbodem die (deels) buiten de kadastrale werkzone zal worden toegepast voorafgaand een technisch verslag moet opgemaakt worden.

Wat wordt er verstaan onder verdachte waterbodem? Daarvoor werd de definitie "verdachte grond" in het nieuwe VLAREBO uitgebreid met volgende definitie:

"waterbodem van een oppervlaktewaterlichaam waarin huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater wordt geloosd, of die hemelwater ontvangt dat afkomstig is van een gewest-, provinciale en snelweg"

Dit heeft als gevolg dat ook de waterbodem van kleine - schijnbaar onverdachte - waterlopen in landelijke gebied mogelijk toch als verdacht dient beschouwd te worden. Opgelet: de aanwezigheid van een sterfput verandert hier niets aan.

Nog vragen over het nieuwe VLAREBO? Aarzel niet ons te contacteren!

Link: Artikel VRT Nieuws: 1 op de 8 Vlaamse huizen is niet aangesloten op de riolering

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht