01/09/2024: Inwerkingtreding Tijdelijk HandelingsKader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen

09.11.2023

Met de publicatie van de vermoedelijk definitieve versies van de Codes van Goede Praktijk & Richtlijn en het bekend worden van de datum van inwerkingtreding, kan de sector zich eindelijk ten volle beginnen voorbereiden op de komst van het Tijdelijk HandelingsKader.

Grondwijzer vernam vandaag dat er beslist werd om het Tijdelijk HandelingsKader in werking te laten treden op 1 september 2024. Officiële goedkeuring door de minister moet echter nog steeds volgen.

Er zijn geen overgangsbepalingen voorzien: het Tijdelijk HandelingsKader zal dus vanaf 1 september 2024 van toepassing zijn op alle werven die in uitvoering zijn of die nog in uitvoering moeten gaan.

Naar aanleiding hiervan adviseren wij de erkende bodemsaneringsdeskundigen en aannemers om na te gaan welke projecten op 1 september 2024 nog opgestart moeten worden of nog steeds in uitvoering zullen zijn en vragen wij om de initiatiefnemers van het grondverzet te adviseren om om hun technische verslagen te laten updaten zodat deze voldoen aan het Tijdelijk HandelingsKader en de bijhorende Codes van Goede Praktijk en de Richtlijn. Op deze manier kunnen werven zonder vertraging opgestart worden of dreigen lopende werven niet stil te vallen.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht