Ik heb een conform verklaard technisch verslag van een andere bodembeheerorganisatie, maar wil de verdere procedure via Grondwijzer afhandelen

U kunt deze confomverklaring kosteloos laten overnemen door Grondwijzer. Daartoe bezorgt u ons de conformverklaring met alle bijhorende documenten. Zodra u onze versie van de conformverklaring ontvangen hebt, kunt u de overige grondverzetsdocumenten  aanvragen.

Deel dit bericht
Deel dit bericht