Hoe kan een technisch verslag worden ingediend bij Grondwijzer vzw

Een technisch verslag kan op verschillende manieren worden overgemaakt:

- aanmelden en uploaden via de website  (bestand is niet groter dan 8Mb)

- aanmelden via de website en aan Grondwijzer bezorgen via mail, fax, post

- het technisch verslag bezorgen via mail, fax of post samen met de vraag tot conformverklaring.

Deel dit bericht
Deel dit bericht