Grondtransportmelding

Wanneer uitgegraven, gebaggerde of geruimde bodemmaterialen met een volume van meer dan 250m³ onverdachte grond wordt afgevoerd naar een tussentijdse opslagplaats, een grondreinigingscentrum of een centrum voor slibverwerking, dan moet de aannemer dit melden aan Grondwijzer vzw. In het geval van verdachte grond moet een melding worden gedaan vanaf 50 m³.

Na afloop van het transport meldt de tussentijdse opslagplaats, het grondreinigingscentrum of de inrichting voor de opslag en behandeling van bagger- en ruimingsspecie de ontvangst van de bodemmaterialen.

Deel dit bericht
Deel dit bericht