Home

Deel dit bericht
Deel dit bericht

Nieuw op grondwijzer

 • Onze kantoren zijn gesloten op maandag 26/12/2016

  16.12.2016

  Het Grondwijzer team wenst u van harte prettige feestdagen. Tijdens het jaareinde wordt onze dienstverlening enkel op 26 december een dagje geschorst. Alle andere werkdagen kunt u ons bereiken op de gekende coördinaten.

 • Grondwijzer controleert op het terrein

  21.06.2016

  Grondwijzer heeft de voorbije weken opnieuw controles uitgevoerd op werven waarvoor nooit een grondverzettoelating werd aangevraagd. Het resultaat was ontnuchterend. Meer dan 30% van de gecontroleerde projecten, waren intussen gerealiseerd zonder de vereiste documenten.Onze vaststellingen worden doorgegeven aan de cel handhaving van de OVAM. De komende weken en maanden zullen onze controles blijven doorgaan. We houden u hiervan op de hoogte

 • Onze kantoren zijn gesloten op vrijdag 22/7/2016

  20.06.2016

  Onze kantoren zullen uitzonderlijk gesloten zijn op vrijdag 22/7/2016. We wensen u alvast een prettig verlof toe!

 • Nieuwe regels om fijn stof van bouwwerken te beperken

  06.06.2016

  Vanaf 1 januari 2017 is een aannemer verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo laag mogelijk te houden. Bedoeling van de nieuwe milieuvoorwaarden in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is om het fijn stof dat bij bouwwerken vrijkomt, te verminderen en de overlast voor omwonenden te beperken. De wetgeving is van toepassing op alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerken uitgevoerd in open lucht door een aannemer en die langer dan één dag duren. Activiteiten uitgevoerd door een particulier vallen niet onder het toepassingsgebied. 

 • Ground Control

  04.04.2016

  De voorbije maanden werden de actoren binnen het grondverzet bevraagd door auditoren van Ground Control.  Het initiatief van deze audit ligt bij de OVAM. Het doel was een screening uit te voeren van de huidige regeling. Nadien zullen conclusie getrokken worden zodat, indien relevant, de regelgeving bijgestuurd kan worden.We stellen vast dat bij een aantal leden de bevraging tot verwarring heeft geleid. Voor alle duidelijkheid: indien er wijzigingen aan de regelgeving zouden aangebracht worden dat zal dit via de OVAM gecommuniceerd worden via de gekende kanalen.Moest u hier alsnog vragen over hebben dan kunt u Thomas De Vriese contacteren.

Abonneren op Nieuws