Wat is verdachte grond

Verdachte gronden zijn:

  • Risicogronden: gronden waarop Vlarebo-activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden
     
  • Gronden opgenomen in het grondeninformatieregister (voor zover in een bodemonderzoek in het vaste deel van de bodem concentraties werden aangetroffen die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit voor het vaste deel van de bodem)
     
  • Openbare weg, oude wegbedding, wegberm
     
  • Gronden waarvoor aanwijzingen bestaan dat de concentraties van stoffen in het vaste deel van de bodem hoger liggen dan de richtwaarden en die aangewezen werden door de minister
Deel dit bericht
Deel dit bericht