Wat is de driedelige code

De milieuhygiënische kwaliteit en de bijhorende hergebruiksmogelijkheden van uit te graven bodem worden in het technisch verslag en op de conform verklaring vastgelegd in een driedelige code. Deze code bepaalt onder welke voorwaarden de grond mag worden toegepast.

Schema driedelige code

Deel dit bericht
Deel dit bericht