Wanneer is een technisch verslag verplicht

Het uit te graven volume én de aard van de uit te graven bodem bepalen of er een technisch verslag moet worden opgesteld.

Bij uitgraving van een niet-verdachte grond is de opmaak van een technisch verslag verplicht van zodra de totale uitgraving meer dan 250 m³ bedraagt. Voor kleinere uitgravingen is dit niet verplicht.

Bij uitgraving van een verdachte grond is de opmaak van een technisch verslag in principe steeds verplicht.

Er zijn echter enkele bijzondere situaties, waarbij de opmaak van een technisch verslag alsnog niet vereist is:

1) Uitgraving van een verdachte grond, minder dan 250m³ waarbij de uitgegraven bodem toegepast wordt binnen de kadastrale werkzone volgens de code van goede praktijk inzake het gebruik van uitgegraven bodem binnen een kadastrale werkzone.

2) Bodem die wordt uitgegraven in het kader van een bodemsanering en hergebruikt wordt volgens de voorwaarden van het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject.

3) De uitgegraven bodem wordt hergebruikt binnen een zone voor gebruik ter plaatse volgens de code van goede praktijk.

4) Transport van de uitgegraven bodem naar een tussentijdse opslagplaats of een grondreinigingscentrum

 

 

Deel dit bericht
Deel dit bericht