Nieuws

  • De toekomst van het grondverzet?

    04.08.2014

    Begin juni vond er een overleg plaats tussen OVAM en de bodembeheerorganisaties. Dit overleg kaderde in het lopende project inzake optimalisatie van het Vlaamse bodembeheer.